FirstPrevious1NextLast
Ahmed Dan Keluar
Kreta - Ketika seorang tukang batu dan keluarganya di Suriah diberi suaka di Yunani tahun lalu, mereka segera pergi ke pulau Kreta - menyelesaikan perjalanan yang dimulai oleh kakek buyut mereka 130 tahun yang lalu.
Created at 27 Mei 2018, 12:47:24
Masjid Tulang
JEDDAH: Masjid Al-Izam (Masjid Tulang) adalah sebuah masjid bersejarah di Al-Ula, yang terletak 300 km sebelah utara Madinah.Pada tahun kesembilan setelah Hijrah (tahun hijrahnya kaum Muslim dari Mekkah ke Madinah), ketika Nabi Muhammad sedang dalam perjalanan untuk berperang, ia menandai Kiblat menggunakan tulang karena beliau tidak dapat menemukan batu atau balok .
Created at 25 Mei 2018, 21:31:33
FirstPrevious1NextLastColumn 'post_id' cannot be null